Lämna ändringsförslag

Hultanäs

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2023
(Åseda)–Gårdveda–(Hultsfred)
Hultanäs station den 31 juli 1979. Vid vägövergången i norra änden av stationsområdet ligger sedan några år en liten plattform av enklaste slag, där tågen gör uppehåll. Endast det genomgående spåret finns kvar sedan sidospåren rivits. Godsmagasinet ligger kvar men ska komma att flyttas österut till den andra sidan landsvägen. På hitsidan av magasinet ligger en mycket liten rastkur.  Foto: Bengt Gustavsson.
Hultanäs station den 31 juli 1979. Det har funnits ytterligare en dörr på spårsidan, men den har satts igen.  Foto: Bengt Gustavsson.
Hultanäs station den 21 maj 1999. Tegeltaket har ersatts av ett simpelt plåttak. Foto: Bengt Gustavsson.
Hultanäs station den 15 oktober 2011.  Foto: Olle Alm.
Hultanäs station den 15 oktober 2011. Till vänster och bortom uthuset ligger en jordkällare.  Foto: Olle Alm.
Hultanäs station den 15 oktober 2011. Den närmaste byggnaden är ett godsmagasin som trots den järnvägsaktiga takbeklädnaden alltid varit privatägt. Den högra bortre byggnaden är sammanbyggd med det gamla magasinet och utgörs av järnvägens eget godsmagasin som tidigare låg nära stationshuset.    Foto: Olle Alm.
Hultanäs station den 15 oktober 2011, utfarten mot Hultsfred. Den rivna bangården har återuppstått, ett arbete utfört av frivilliga krafter.  Den närmaste lilla byggnaden har uppförts på senare år, men för vilket ändamål är obekant. På ingången sitter en skylt "Välkommen till Hultanäs" och inne i kuren skymtar en typisk träbänk för trötta resenärer. Förmodligen är alla besökare välkomna, oavsett om de är resenärer på landsväg eller järnväg. Godsmagasinet bortom vägövergången har aldrig varit järnvägens utan tillhört Hultanäs lanthandel, numera loppis. Foto: Olle Alm.
Hultanäs station den 14 april 2015. Foto: Bengt Gustavsson.

Hultanäs är beläget i Jönköpings län som här på en mycket kort sträcka gör en inbrytning i Kronobergs län. Avbemannad 1973.

På 1960-talet revs sidospåren och en liten plattform med plåtstins byggdes vid vägövergången i den f.d. stationens norra ände. Den långa plattformen vid stationshuset ligger dock ännu (2015) kvar.

Efter den reguljära trafikens nedläggning 1984 övertogs banan av frivilliga krafter genom Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnvägs AB, VHVJ och trafik inleddes 1987. Ekonomiska realiteter tvingade dock bolaget i konkurs 1992. Sedan dess har spåret använts för dressintrafik men även för enstaka tåg i regi av Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik (föreningen heter så även om banan mellan Växjö och Åseda rivits upp).

Det rivna sidospåret återuppbyggdes 1988 och 1994 tillkom ett längre uppställningsspår. Spåren har under ett antal år använts för att härbärgera vagnar, men dessa är numera bortflyttade.

Godsmagasinet som från början låg nära stationshuset flyttades någon gång mellan 1979 och 2000 till ett nytt läge på andra sidan vägövergången, där det sammanbyggdes med ett befintligt privatägt magasin. En skrift om banan utgiven 2006 anger visserligen att flytten skedde på 1960-talet, men som framgår av den första bilden ovan låg byggnaden kvar långt senare.

Nu km 113,370 (avser den enkla plattformen i norra änden av bangården).

I Ånghwisslan nr 2809, utgiven 2023-10-29 rapporterar sign. UF och N iakttagelser från 2023-09-18: "Stationshuset kvar med namnskylt. Plattformskanten också kvar. En ny röd-vit kur
uppsatt vid den nya plattformen. På spår 2 stod bl.a. Z4p 400 och 404, RB 60 f.d. YBo5p 877 UBP
103 och 104 MDR 127p 3419 och en stor mängd godsvagnar".

Stationshuset har under året förvärvats av Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik enligt uppgift i Järnvägshistoriskt forum 2016-08-29.

Kilometertal

113,5

Signaturer

Häs
Hn

Socken

Näshult

Kommun

Vetlanda

Län

Jönköping

Byggd

1911

Såld

1969

Ändringsförslag till objektet Hultanäs

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: TåchW8