Lämna ändringsförslag

Bryngelhögen hp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven före 1971
(Åsarna)–Sveg

Hållplatsen tillkom 1931 efter framställning från befolkningen i byarna Bryngelhögen, Klaxåsen och Björnberget.

Distriktschefen (IV distriktet) var positivt inställd till begäran och tillstyrkte att en obemannad hållplats inrättades på försök. Anordningarna skulle tills vidare bestå endast av en plattform. Intressenterna hade förbundit sig att bekosta erforderlig utfyllnad på platsen vilket beräknades kosta ca 300 kr.

Som namn föreslogs Tvärhoan, men bestämdes till Bryngelhögen. Det fanns emellertid redan en trafikplats med det namnet, men då den nya hållplatsen låg närmare byn Bryngelhögen fick den överta namnet från den gamla som i fortsättningen fick heta Nederhögen.

Kilometertal

428,245
95,4

Signatur

Bhn

Socken

Rätan

Kommun

Berg

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Bryngelhögen hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: W9NnÖM