Lämna ändringsförslag

Högelian

Kombinerad banvaktstuga och trafikplats, kvar 2012
(Arvika/Gilserud)–Beted–Årjäng
Högelian kombinerade banvakts- och hållplatsstuga av samma typ som i Svärdlång. Foto: Okänd.
Högelian håll- och lastplats 1959. Foto: Okänd.
Högelian hållplats med den från Grävbacka på Skillingsforsbanan hitflyttade väntstugan. Foto: Per Niklasson.
Högelian hållplats den 24 april 2012. En ingång har försvunnit men i övrigt är huset tämligen orört. Foto: Roy Mårtensson.

Sedan den stora hållplatsbyggnaden sålts till en privatperson (någon gång före 1965) uppsattes en liten väntstuga ca 100 m längre söderut. Stugan kom från Grävbacka på den nedlagda banan till Skillingsfors.

Vid Högelian har endast en platsvakt tjänstgjort, nämligen Märta Kristina Öhman från öppnandet av banan 1928 tills platsvakttjänsten drogs in 1968. Hennes make Helmer Öhman var banbiträde.

Kilometertal

104,1

Signatur

Höi

Nummer

534/d

Socken

Silbodal

Kommun

Årjäng

Län

Värmland

Ändringsförslag till objektet Högelian

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: rkxRet