Anneberg–Ormaryd

Bandel 479

Län

Jönköping

Spårvidd

600

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1909