Ängelsberg–Kärrgruvan

Bandel 228

Län

Västmanland

Spårvidd

891
1188
1435

Ursprunglig ägare

Enskild