Lämna ändringsförslag

Maria hp

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2023
(Ängelholm)–Kattarp/Signestorp–Helsingborg
Maria station den 12 februari 2023. Foto: Sven Olof Muhr.
Maria station den 12 februari 2023. Ett Pågatåg mot Helsingborg bromsar in vid hållplatsen. Fotoriktning mot nordost. Till vänster pågår bygget av ny banvall med viadukt över Maria Stationsgata och ny station. Foto: Sven Olof Muhr.
Maria hållplats den 29 september 2023. Fotografen skriver: "Utbyggnaden av Maria Stationsgata fortsätter från Mariastaden i riktning mot järnvägen och den planerade sammankopplingen med Bergavägen. Bilden är tagen från Bergavägen mot nordväst. I förgrunden pågår rasering av den hittillsvarande stationen. Mötesspåret är rivet, likaså kontaktledningen. Huvudspåret ligger kvar oelektrifierat för arbetsfordon, med gång- och cykeltunneln till höger utanför bilden ännu intakt. Vid dubbelspåret i bakgrunden växer den nya stationsmiljön fram, med byggnader, trappor och hisstorn." Foto: Sven Olof Muhr.

Teknisk station 1998, station 1999.

Hållplats för Pågatåg och Öresundståg. En plattform på vardera sidan om spåren. Mötesspår.

Ur Helsingborgs Dagblad 2020-08-30:
"Maria förvandlas från en hållplats vid ett industriområde till regionens nya resenav.

När Maria station togs i bruk hade den inget sammanhang med den stadsdel som gav dess namn. Då den nya stationen står färdig 2023 ska den bli en ny knutpunkt i staden. Men när den når sin fulla kapacitet är det ingen som vet."

2023 pågår arbeten med att flytta banan cirka 30 meter åt nordväst och höja banvallen omkring två meter.

Sven Olof Muhr 2023:
"Den nuvarande Maria station ligger som en effektiv barriär vid Bergavägens nordvästra ände. På andra sidan järnvägen fortsätter Maria Stationsgata fram mot Mariastaden. Förbindelsen under järnvägen består nu enbart av gång- och cykeltunnel. Avsikten är att förbinda Bergavägen och den breddade Maria Stationsgata till en sammanhängande trafikled för Mariastaden. I kombination med ombyggnad till dubbelspår, byggs fördenskull ett nytt linjeavsnitt omedelbart nordväst om det nuvarande, där järnvägen läggs på bro över den blivande gatuförbindelsen, och med nytt stationsläge. När detta är klart och tågtrafiken överflyttad, är avsikten att den nuvarande banvallen med Maria station ska schaktas bort".

Kilometertal

238,86

Socken

Maria

Kommun

Helsingborg

Län

Skåne
Malmöhus

Ändringsförslag till objektet Maria hp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: äHeXkf