Lämna ändringsförslag

Helsingborg färjestation

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2016, se anm
(Ängelholm)–Kattarp/Signestorp–Helsingborg
Helsingborg ångfärjestation omkring 1913. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Helsingborg färjestation i augusti 1961. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Helsingborg Färjestation den 24 juni 2016 på sin nya plats vid den utfyllda Köpenhamnskajen. Foto: Nils-Bertil Sörensson.
Helsingborg Färjestation i sin slutliga position den 8 oktober 2016.  Foto: Nils-Bertil Sörensson.

Till 1937 benämnd Helsingborg Ångfärjestation.

Stationen byggdes 1899 efter ritningar av SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall. Den var avsedd som ett provisorium i väntan på en ny gemensam station för stadens tre anlöpande järnvägar. Denna lät vänta på sig till 1991 då den nya Knutpunkten ersatte gamla Ångfärjestationen.

Huset är en tjäroljad träbyggnad i nationalromantisk stil, med tiden påbyggd till ett gytter av byggnadskroppar. (Uppgifterna om byggnaden hämtade ur Järnvägsbyggnader i Malmöhus län - rapport från en inventering 1978)

Stationshuset har under ett antal år använts som restaurang och dansställe samt för musikarrangemang (The Tivoli). Plattformstaken är bevarade och under dessa finns bilparkering. Stoppbockarna spår 2 och 3 finns kvar.

Den 14 mars 2016 flyttades hela stationshuset i ett stycke tvärs över Hamntorget (ca 70 meter) och har nu sin plats på kajen till inre hamnbassängen. Det är tänkt att även i fortsättningen användas såsom musikrestaurang.

2021 uppges hela det f.d. stationsområdet vara färdigbebyggt med lägenhetshus samt hotell- och kongressbyggnad.

På kartan nedan visas stationshuset ursprungliga (den övre markeringen) och nuvarande (den undre markeringen) placering.

Kilometertal

243,323

Signatur

Hbf

Socken

Maria

Kommun

Helsingborg

Län

Skåne

Byggd

1899

Ändringsförslag till objektet Helsingborg färjestation

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: TDuEWZ