Lämna ändringsförslag

Flöjen

Banvaktsstuga, riven före 1969
(Ängelholm)–Kattarp/Signestorp–Helsingborg

Förefaller vara riven för mycket länge sedan, sannolikt i anslutning till försäljningen 1932.

Försäljningen initierades av distriktschefen (III distriktet) i skrivelse den 16 december 1931 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Då på grund av personalindragning [banvaktsstugan 527 Flöjen, linjen Kattarp-Ödåkra] blivit obehövlig som bostad för banbevakningspersonalen och den ej erfordras för något annat statens järnvägars ändamål, får jag härmed hemställa om bemyndigande att få försälja densamma. Å byggnaden har inkommit i avskrift bifogade köpeanbud från P.P. Westerdahl, Fleninge, Ödåkra, å 650 kronor, vilket anbud anses antagbart.

Byggnaden ifråga, som förvärvades år 1896 i samband med övertagandet av Skåne-Hallands järnväg, innehåller 2 rum och kök och befinner sig i synnerligen bristfälligt skick.

Det jordområde, omkring 410 kvm, varå byggnaden är belägen, har arrenderats på 50 år, räknat fr.o.m. den 25 mars 1882, för en årlig arrendesumma på 13:36 kr, som erlägges till lantbrukaren Nils Andersson, nr 4 och 6 i Fleninge. På sin tid försökte Statens järnvägar förvärva ifrågavarande område, men på grund av att området tillhör en allmänning med ett flertal jordägare, av vilka en del lära vistas utrikes, fick denna tanke förfalla.

Han utvecklade vidare sin uppfattning:
"Ifrågavarande stuga är såsom förut påpekats i bristfälligt skick och torde anbudet på 650:- kronor vara mycket förmånligt. Den kostade vid inköp år 1885 endast 70 kr.

Uthus finnes och är beläget å Statens järnvägars mark och skulle icke ingå i priset utan är flyttning därav till en annan plats ifrågasatt.

Materialvärdet av stugan riven motsvarar icke kostnaden för nedrivningen. Nedrivning skulle bereda bättre sikt om samtidigt uthuset bortflyttades och planteringen borttogos, men då borde Statens järnvägar bliva ägare till marken så att denna kunde bibehållas avröjd. Vägen är enskild och trafiken synnerligen ringa.

Stugan förhyres till den 1/2 1932 av en banvakt, som därför betalar en hyra av 250:- kronor om året." (Det är kanske inte så märkligt att en handläggare satt ett utropstecken i kanten vid hyresbeloppet).

Stugan var byggd 1882 av tegel under tak av papp, 9,6 x 7,25 m. Tillträde skedde den 1 februari 1932.

Banvakter

I kyrkböckerna är alla banvakter nedan redovisade under Fleninge nr 16. Det stämmer med banvaktsstugan Flöjen, men det kan inte uteslutas att någon familj haft annan bostad i närheten.

1886 - 1890
Banmästare
Samuel Johannesson, f. 1852-07-26 i Algutsboda (G), död här 1890-06-09.
Gift 1876 med Emma Flink, f. 1853 i Långasjö (G), död 1937 i Landskrona.
Inflyttad 1886 från Helsingborg.
Efter mannens död bodde familjen kvar till 1897, då Emma med fyra barn flyttade till Vadensjö (M).

1897 - 1907
Banvakt
Gustaf Andersson Dahlstedt, f. 1847-12-04 i Blädinge (G), död 1928-05-23 i Sköflemon, Vislanda (G).
Gift 1876 med Anna Britta Hammarin, f. 1838 i Attmar (Y), död 1921 i Södra Vare Norregård, Blädinge (G).
Inflyttad i oktober 1897 från Höja (L).
Utflyttad i februari 1907 till Blädinge (G).

1903 - 1904
Extra banvakt
Filip Wiktor, f. 1878-12-29 i Välinge (M), död 1919-09-16 i Lyckås banvaktsstuga, Gråmanstorp (L).
Gift 1897 med Hilda Charlotta Nilsson, f. 1875 i Ausås (L), död 1950 i Bjärsgård 2:1, Gråmanstorp (L).
Inflyttad i maj 1903 från Välinge (M).
Utflyttad i december 1904 till Munka Ljungby.

1909 - 1911
Extra banvakt
Karl Johan August Bergqvist, f. 1875-05-19 i Hjälmseryd (F), död 1959-04-17 i Åstorp, Björnekulla (L).
Gift 1899 med Alma Augusta Säll, f. 1877 i Ör (G), död 1936 i Norra Vrams station, Norra Vram (M).
Inflyttad i juli 1909 från Norra Sandsjö (F).
Utflyttad i december 1911 till Kattarp (L).

1911 – 1914
Karl Filip Hallberg, f. 1881-08-18 i Höja (G), död 1929-03-27 i Slättaröd 3, Norra Åkarp (L).
Gift 1906 med Emma Jeppsson, f. 1885 i Vittsjö (L), död 1966 i Bjärnum, Norra Åkarp (L).
Inflyttad i december 1911 från Ausås (L).
Utflyttad i mars 1914 till Vadensjö (M).

1914 – 1917
Oskar Julius Hägerström, f.1887-03-07 i Laholm lfs, död 1973-01-23 i Glänningehus, Laholm.
Gift 1912 med Emma Ottilia Elofsson, f. 1890 i Vapnö (N), död 1971 i Glänningehus, Laholm.
Inflyttad i april 1914 från Ränneslöv (N).
Utflyttad i maj 1917 till Laholm lfs.

1909 – 1910
Håkan Larsson, f. 1876-01-26 i Örtofta (M), död 1944-06-21 i Åkarp 1, Burlöv (M).
Gift 1899 med Emilia Olsdotter, f. 1877 i Igelösa (M), död 1927 i Åkarp 1, Burlöv (M).
Inflyttad i juli 1909 från Gällivare (BD).
Utflyttad i mars 1910 till Helsingborg lfs.

1912 - 1917
August Gudmundsson, f. 1872-12-17 i Laholm lfs, död 1959-12-03 i Parkgården, Laholm lfs.
Gift 1898 med Klara Alfrida Karlsson, f. 1879 i Laholm lfs, död 1939 i Södraled, Laholm lfs.
Inflyttad i februari 1912 från Laholm lfs.
Utflyttad i april 1917 till Laholm sfs.

1918 - 1932
Gustaf Albert Karlsson Gullberg, f. 1882-11-03 i Välinge (M), död 1971-06-22 i Helsingborgs Maria.
Gift 1912 med Emilia Charlotta Magnusson, f. 1885 i Berga (G), död 1970 i Helsingborgs Maria.
Inflyttad i november 1918 från Farhult (M).
Utflyttad i november 1932 till Ausås (L).

Kilometertal

232,1

Nummer

527

Socken

Fleninge

Kommun

Helsingborg

Län

Skåne

Byggd

1882

Såld

1932

Ändringsförslag till objektet Flöjen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: sELoDi