Lämna ändringsförslag

Västanede grusgrop

Grusgropsspår, riven
(Ånge)–Moradal–Bräcke–Ragunda
Västanede grusgropsspår på den ekonomiska kartan från 1966.

Trafikplatsen, en kanske oegentlig beteckning, saknas i Järnvägsdata men existerade under järnvägens byggnadstid (enligt S.M. Svanbäck, En rallares levnadsminnen). Något officiellt namn har den sannolikt aldrig haft.

Ett omkring 1½ kilometer långt spår gick ut mot nordväst - väst till grusgropen. Längs sträckningen fanns ett antal sidotag.

På ekonomiska kartan från 1966 (flygfotograferad 1963) finns sträckningen av grusgropsspåret markerad som en egen fastighet, se bilden ovan.

Nutida satellitbild på www.kartbild.com visar att sträckningen är tydlig och lätt att följa från en vägkorsning cirka 300 meter från järnvägen och halvvägs västerut. I vilket skick den återstående halvan liksom den korta sträckan närmast järnvägen befinner sig går inte att avgöra.

Det som sägs ovan är rimliga antaganden i brist på dokumenterade fakta.

Kilometertal

574,25

Socken

Håsjö

Kommun

Bräcke

Län

Jämtland

Ändringsförslag till objektet Västanede grusgrop

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: xZV0Bt