Lämna ändringsförslag

Mansjön

Banvaktsstuga, kvar 2017
(Ånge)–Moradal–Bräcke–Ragunda
437 Mansjön den 26 augusti 2007, svåråtkomlig. Foto: David Larsson.
437 Mansjön den 17 oktober 2013. Stugan har genom siktröjning kommit fram till beskådande efter att tidigare varit så gott som osynlig från järnvägen. Foto: Björn Heikman.
437 Mansjön den 17 oktober 2013. Ett utsnitt ur föregående bild som tydligare visar stugans eländiga tillstånd. Foto: Björn Heikman.
437 Mansjön den 6 november 2013. Foto: Björn Heikman.

Namnet på den intilliggande sjön numera oftast stavat Mannsjön.

1872 års modell, höger, namnskylt kvar 2007. En tidigare (2007-05-09) inlagd uppgift om att stugan var riven har visat sig vara felaktig. Byggnaden stod kvar 2007-08-26 i ett stadium av "självrivning". Kan någon lämna en aktuell rapport?

En uppgiftslämnare (BS) skriver i april 2010: "Banvaktsstugan Mansjön finns kvar och stugan kan man gå in i utan att riskera livet, medan ladugården/uthuset är i, som tidigare nämnts i "självrivningstillstånd". Stugan är svårtillgänlig från vägen Ragunda - Bräcke och stigen ner till Mansjön p g a att en tidigare befintlig damm över Singsån revs i samband med att flottningen upphörde i ån och dessutom en mycket tät slyvegetation."

Ännu i oktober 2013 finns stugan kvar. Den har genom siktröjning kommit fram i ljuset i all sin skröplighet. Stugan låg kvar även den 8 juni 2017.

Kilometertal

591,341

Nummer

437
445

Socken

Ragunda

Kommun

Ragunda

Län

Jämtland

Såld

före 1965

Ändringsförslag till objektet Mansjön

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 8Bf4o3