Lämna ändringsförslag

Revudden

Banvaktsstuga, riven före 1997
(Ånge)–Moradal–Bräcke–Ragunda

Ur distriktschefens (IV distriktet) skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen den 20 april 1931:

"Banvaktsstugan, som består av ett rum och kök, bebos f.n. av anbudsgivaren, f.d. banvakt Larsson, vilken nyligen tvångspensionerats på grund av skada i tjänsten. Stugan befinner sig i gott skick. Uthuset är däremot bristfälligt.

Det markområde, som skulle ingå i försäljningen, utgör i areal c:a 6000 kvm skogsmark och framgår av den till köpeavtalsförslaget fogade skissen. Utfartsväg från stugan saknas.

Stugan är visserligen välbelägen i närheten av Bräcke station, men då den icke kan framdeles bliva erforderlig för banbevakningen och statens järnvägars bostadsbestånd i Bräcke är mer än tillräckligt, får jag tillstyrka försäljningen."

Köpare var f.d. banvakten J.O. Larsson i Bräcke och köpeskillingen uppgick till 3900 kr.

Koordinaterna är osäkra.

Banvakter

Johan Oskar Larsson, f. 1882-01-04 i Borgsjö (Y), död 1947-08-09 i Östersund.
Gift 1) 1903 med Amanda Matilda Eriksson, f. 1883 i Borgsjö (Y), död här 1924-11-29.
Gift 2) 1930 med Helfrid Katarina Mikaelsson, f. 1901 i Alanäs (Z), död 1963 i Risåsen, Östersund.
Inflyttad i november 1907 från Ånge, Borgsjö (Y).
Förvärvade stugan 1931.
Kvar 1937.

Kilometertal

513,49

Nummer

396F
287F

Socken

Bräcke

Kommun

Bräcke

Län

Jämtland

Byggd

1878

Såld

1931

Ändringsförslag till objektet Revudden

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: LrV7Hs