Ånge–Ångebyn

Bandel 173, SJ-distrikt IV
 
ÅngebynTill Ovansjö, Moradal
 
Till Ragunda
 
Ånge
 
Till Ljusdal, Torpshammar
484,58
Ångestugan
484,8
Ånge

Län

Västernorrland

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig