Lämna ändringsförslag

Åmmeberg

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad
Åmmeberg–Zinkgruvan
Åmmeberg station, vattentornet den 20 april 1974. Foto: Jöran Johansson.
Åmmeberg station, det gamla lokstallet ligger kvar, välbevarat och vad innehåller ett lokstall om inte ett ånglok! Foto: Jöran Johansson.
Åmmeberg station den 19 juni 2006, ett riktigt konstverk kan man väl kalla den här skylten. Foto: Jöran Johansson.
Åmmeberg station den 20 april 1974, bangården i sydvästlig riktning, dvs mot utskeppningshamnen vid Vättern. Foto: Jöran Johansson.
Åmmeberg station den 20 april 1974, bangården i nordostlig riktning, dvs utfarten mot Zinkgruvan. Till vänster bakom belysningsstolpen ligger lokstallet som fortfarande finns kvar och till höger om det ett litet godsmagasin. Längst ut mot höger ligger vattentornet. Foto: Jöran Johansson.
Åmmeberg station den 20 april 1974 med lokstallet närmast och till höger det trevliga godsmagasinet. Foto: Jöran Johansson.
Åmmeberg station den 20 juni 1974. Godsmagasinet från spårsidan med en enkel plattform utanför.  Foto: Jöran Johansson.

Åmmebergs järnväg hade aldrig någon allmän trafik och saknade därför publika byggnader. Det bör dock ha funnits något slags expeditionsbyggnad(er) för den egna trafiken. Kompletterande uppgifter efterlyses!

Markeringen på kartan nedan avser det kvarvarande lokstallet som inhyser bl.a. ett ånglok.

Socken

Hammar

Kommun

Askersund

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Åmmeberg

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: nFU3yj