Lämna ändringsförslag

Handen

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 1988
(Älvsjö)–Tungelsta
Handen station på 1930-talet. Foto: Okänd.
Handen station i mitten av 1960-talet. Foto: Björn Elthammar.
Handen station under första hälften av 1960-talet. Foto: Björn Elthammar.

Till 1913 Österhaninge (Östra Haninge enligt häradsekonomiska kartan), därefter Handen, 1989 ändrat till Haninge Centrum, men 2007 ändrat tillbaka till Handen.

Namnbytet 1913 var omstritt. I Dagens Nyheter den 30 juli 1913 kan läsas att ett flertal trafikanter anhöll om att det nya namnet Handen skulle ändras till något annat, och föreslog som sådant Täckåker. Regeringen avslog emellertid denna begäran.

Gamla stationshuset nedbränt 1979-02-19, låg några hundra m norr om det nya, som byggdes 1973.

På kartan nedan visar den övre markeringen det gamla stationshusets läge.

Kilometertal

38,2

Signatur

Hnd

Socken

Österhaninge

Kommun

Haninge

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Handen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: YdJaZN