Lämna ändringsförslag

Lundagård lp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Älvsbyn)–Boden

Lastplats 1930-talet - 1968 (enligt Järnvägsdata). Sannolikt betjänade den ett sågverk på norra sidan av järnvägen. På södra sidan fanns endast bostadsbebyggelse.

Det finns ett ärende i Bantekniska byråns diarium om anläggande av hållplats 1935. Blev någon hållplats inrättad?

Kilometertal

1142,279

Signatur

Lgd

Socken

Överluleå

Kommun

Boden

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Lundagård lp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: pQPK1I