Lämna ändringsförslag

Möckeln

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2019
Alvesta–Vislanda–Älmhult
Möckeln station, första stationshuset 1915 eller 1916, då det ersattes av den byggnad som ännu finns kvar. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Möckel station, nya stationshuset som byggdes 1916 strax söder om det gamla. Bilden, från Sveriges Järnvägsmuseum, är troligen tagen då byggnaden just står färdig, kanske samtidigt som föregående bild. Foto: Okänd.
Möckeln station i slutet av 1960-talet, ett prydligt och mycket tidstypiskt stationshus, ritat av SJ:s chefarkitekt Folke Zetterwall. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Möckeln station den 30 mars 1975. Byggnaden har några år tidigare blivit obehövlig för järnvägsdriften, men fortfarande är det en fin byggnad som påminner om sin tidigare uppgift. Foto: Bengt Gustavsson.
Möckeln station den 7 juni 2009. Bilden visar gatusidan och norra gaveln. Marknivån har sänkts och skapat behov av utvändiga trappor och rullstolsramp vilka utförts i galvaniserad metall. Flera småspröjsade fönster har bytts ut mot intetsägande modernare typer och de välproportionerade dörrarna har ersatts av standarddörrar av fel typ och mått. Byggnadens harmoniska utseende har härigenom rubbats. Och ändå är detta den minst dåliga sidan! Foto: Olle Alm.
Möckeln den 7 juni 2009. Långsidan mot spåren har helt förvanskats. Skärmtaket och samtliga fönster och dörrar i bottenvåningen har tagits bort och namnskylten målats över. En luftvärmepump(?) och stålkonstruktionerna på gaveln drar ned intrycket ytterligare.  Foto: Olle Alm.
Möckeln station den 10 december 2015, okänsligt förändrad. Foto: Bengt Gustavsson.

Stationshuset byggt 1916, kvar svårt förvanskat (noterat 1998, men detsamma gäller 2015). Rött.

Kilometertal

480,512

Signatur

Mkn

Socken

Stenbrohult

Kommun

Älmhult

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Möckeln

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: UÖ88lw