Lämna ändringsförslag

Liatorp

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2019
Alvesta–Vislanda–Älmhult
Liatorp station på en gammal bild. Stationshuset är av den s.k. Habomodellen som var vida spridd, men som nu är borta sånär som på något enstaka exemplar.  Foto: Okänd.
Liatorp station den 7 juni 2009. Bilden visar den östra sidan av banan, där en gång- och cykelväg leder från platsen för det gamla stationshuset i en tunnel under bangården till det nya stationshuset. En fristående stationsnamnsskylt av den gamla trevliga typen står fortfarande kvar, men det är tveksamt om någon tågpassagerare hinner uppfatta att man just missat Liatorp. Foto: Olle Alm.
Liatorp station av 1950-talsmodell, en allt-i-ettkonstruktion av trevlig modell. Fortfarande kunde man kosta på att bygga i tegel. Foto: Okänd.
Liatorp station den 7 juni 2009, en bedagad skönhet.  Foto: Olle Alm.
Liatorp station den 7 juni 2009, gårdssidan. Foto: Olle Alm.

Nytt stationshus på västra sidan av banan byggt på 50-talet. På kartan nedan visas det gamla stationshuset till höger och det nya till vänster.
I Dagens Nyheter kan söndagen den 10 april 1977 följande läsas:
"En 20-årig man från Liatorp har erkänt att han i fredags anlade två bränder, en i Liatorps gamla stationshus och en i ett äldre hus nordöst om Älmhult.

Båda husen var obebodda.

Stationshuset, en tvåvåningsbyggnad i trä, totalförstördes.

Mannen deltog själv i släckningsarbetet, bl a genom att resa stegar. Han förklarar för polisen att han var onykter när han tände på."

I Ånghwisslan nr 1382, s. 7 (1977-05-02) finns följande rättelse införd:
"Liatorps stationshus, som är ett modernt tegelhus, har ej brunnit ned, utan det var på den s.k. stinsbostaden (belägen mitt emot nya stationen) som pyromanen "övade sig" innan han brände ned ytterligare ett hus i samhället."

Kilometertal

468,24

Signatur

Lt

Socken

Stenbrohult

Kommun

Älmhult

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Liatorp

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 9KMwdY