Lämna ändringsförslag

Älmhult

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2022
Alvesta–Vislanda–Älmhult

Anslutande bandelar

(Älmhult)–Hästveda–Hässleholm
(Sölvesborg)–Olofström–(Älmhult)
(Kristianstad)–(Älmhult)

Älmhult station med det första år 1878 nedbrunna stationshuset. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Notis i Blekinge-Posten den 31 december 1878. Foto: Okänd.
Älmhult station med det 1879 byggda stationshuset i ursprungligt symmetriskt utförande. Foto: Okänd.
Älmhult station den 7 juni 2009. Den närmaste delen har tillbyggts i efterhand och skickligt fogats till den äldre delen. Foto: Olle Alm.
Älmhult station den 7 juni 2009. Stationshuset gör ett anslående intryck på andra sidan den välskötta lilla parken. Så ska entrén till en järnvägsstation se ut, något för älmhultsborna att vara stolta över.  Foto: Olle Alm.
Älmhult station den 7 juni 2009. Den gamla fula utbyggnaden av tågexpeditionen till vänster har inte längre någon funktion och skulle med fördel kunna avlägsnas. Foto: Olle Alm.
Älmhult station den 7 juni 2009. Söder om stationshuset ligger den här byggnaden, till material, färg och form väl anpassad till stationshuset.  Foto: Olle Alm.

Älmhults första stationshus av trä nedbrann på julaftonen 1878 och ersattes med ett nytt envånings stenhus, rymligare och "särdeles tidsenligt" (SJ 50-årsskrift). Det är detta stationshus som finns kvar än i dag om än förlängt.

Teglet i stationshuset har vid okänd tidpunkt före 1946 överputsats. Färgsättningen har varit ljusgul men 2022 rapporteras att huset färgats rött.

Olle Alm 2011-04-19: "I bangårdens södra del finns en större lokstallsbyggnad av tegel med totalt elva hallar. Den användes till 2003 för sitt ursprungliga ändamål och innehöll mot slutet beredskapslok. Byggnaden såldes 2009 eller 2010 av Jernhusen till ett privat fastighetsföretag, som utnyttjar den som företagshotell. Avsikten är att bevara det yttre väsentligen intakt. (Smålänningen 19/4 2011)."

Olle Alm 2011-12-07:
"Godsmagasinet med ca 2500 kvm tillhörande tomt köpt av kommunen 2011 för 75 000 kr för att bibehållas (Smålänningen 7/12 2011). Magasinsbyggnaden ligger på bangårdens västra sida (IKEA-sidan) medan det likaså kommunalägda stationshuset ligger på den östra sidan.

Olle Alm 2013-06-13:
"Nära stationshuset finns en numera kommunalägd stinsbostad, "stinsahuset", som tillkom samtidigt med stationen. Det är ett ståndsmässigt (för en stins) hus i välbevarat skick och används idag som vävstuga med inte mindre än 47 vävstolar. Längre söderut på samma sida om bangården finns också en personalbostad för andra järnvägsanställda.

Kilometertal

483,544
0

Signaturer

Äh
Eh

Socken

Älmhult

Kommun

Älmhult

Län

Kronoberg

Byggd

1879

Ändringsförslag till objektet Älmhult

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: iqwMyG