Lämna ändringsförslag

Trästen

Banvaktsstuga, riven 1937, se anm.
Alvesta–Vislanda–Älmhult
234a Trästen låg här. Bilden tagen den 4 april 2012. Foto: Olle Alm.

Olle Alm: 2012-04-28:
"Av Trästens banvaktsstuga återstår idag endast en delvis uppbyggd, plan tomtyta längs järnvägen med ett stycke stenmur vid tomtens sydkant som bevis på tidigare mänsklig närvaro. Tomten ligger i det sydöstra hörnet av den f.d. vägkorsningen Trästen vid km 454,705. Den sedan länge rivna korsningen hade på 1950-talet ljud- och ljussignaler. Idag återstår endast en gångstig där vägen gick. (Besök april 2012)"

Ur distriktschefens (III distriktet) skrivelse 1937-05-07 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Banvaktstugan 234 Trästen å linjen Vislanda-Eneryda, vilken är outhyrd och till vilken hyresgäst ej kunnat anskaffas, är hindrande för sikten vid allmänt befaren väg. Det är därför önskligt att få borttaga densamma. Stugan är av 1862 års modell och erfordras ej längre för statens järnvägar. Anbud om 460 kronor har erhållits för rätt att riva och borttaga stugan med uthus.

Av distriktschefen begärt bemyndigande att får sälja stugan lämnades omedelbart.

Banvakter

1863 – 1864
Peter Olofsson Victor, f.d. dragon, f. 1829-03-16 i Skurup (M), död 1867-03-09 i banvaktsstugan 74 Lekaryd i Lekaryd (G).
Gift med Kerstin Andersdotter, f. 1836 i Västra Grevie (M).
Inflyttad i november 1863 från Malmö.
Utflyttad i oktober 1864 till banvaktstugan nr 74 Lekaryd i Lekaryd (G).
Efter mannens död flyttade familjen 1870 till Nordamerika.

1864 - 1895
David Andersson, f. 1839-12-17 i Västra Alstad (M), död 1914-03-01 i Vislanda.
Gift med Christina Sjölin, f. 1839-01-13 i Loshult (L), död 1902-06-07 i Vislanda.
Inflyttad i november 1864 från Loshult (L).
Utflyttad 1895 till Vislanda stationssamhälle.
Se Minnesord här nedan.

1895 - 1918
Samuel Andersson, f. 1855-10-01 i Skarhult (M), död 1950-03-19 i Vilhem u. Kvarnbacken i Vislanda.
Gift 2) 1892 med Matilda Petersdotter, f. 1872-03-18 i Vislanda, död 1932-09-20 i Vilhem u. Kvarnabacken i Vislanda.
Inflyttad i november 1895 från Virestad (G).
Utflyttad (pensionerad) i oktober 1918 till egna fastigheten Vilhem under Kvarnabacken i Vislanda.

1918 – 1931 - ?
Peter August Svensson, f. 1872-07-07 i Virestad (G), död 1954-12-23 i Björkebo u. Kvarnabacken, Vislanda.
Gift 1900 med Elin Sofia Petersson, f. 1872 i Virestad (G), död 1935-12-24 i Vislanda station, Vislanda.
Inflyttad i oktober 1918 från banvaktsstugan 233 Råknen i Vislanda.
Kvar 1931.

----------------------------------------------------------------------------

Minnesord över David Andersson ur Smålandsposten den 13 mars 1914.

En järnvägsveteran.
Om den nyligen vid 83 års ålder aflidne järnvägsveteranen David Andersson, om hvilkens högtidliga jordfästning i Vislanda en kort notis meddelat, kan ytterligare nämnas, att efter det han i sin ungdom varit betjänt hos en skånsk grefve, började han sitt långvariga arbete vid statens järnvägar med pålning vid Ellinge bro, följde sedan med såsom bas för ett stort lag rallare i den mån järnvägen framdrogs åt norr. När södra stambanan 1863 öppnades för trafik, blef David Andersson placerad såsom banvakt vid Trästen i Vislanda socken och där bodde han kvar tills han i november 1895 afgick med pension, då han och hans maka flyttade till Vislanda. Under denna tid hade han i omkring 25 år varit banvaktsförman. Änkling sedan 1902 har han sedan dess en längre tid bott hos sin dotter Hedvig, gift med stationsföreståndaren F. W. Bergholm i Diö, men på sista tiden bodde han hos sonen, lokförare Anton Davidsson i Alfvesta, och
där slutade han också sin långa lefnad. Bland de närmast sörjande märkes äfven sonen Alexander Davidsson, stationsförman i Moheda. Den aflidne efterlämnar minnet af en vänfast, plikttrogen och skötsam person.

Kilometertal

454,72

Nummer

234

Socken

Vislanda

Kommun

Alvesta

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Trästen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: ÄqCå4S