Lämna ändringsförslag

Sjögård

Banvaktsstuga, riven
Alvesta–Vislanda–Älmhult
225 Sjögård, ritning 1911 i ombyggnadsärende.
225 Sjögård, ritning 1911 i ombyggnadsärende.
225 Sjögård, ritning 1911 i ombyggnadsärende.
225 Sjögård, ritning tillhörande ombyggnadsärendet 1938. Med rött är det nya föreslagna läget markerat.

Enligt en ritning 1911 verkar det som om stugan ska byggas om, så att förstugan sätts igen och inreds med garderober. Sidoingång ordnas som på en modell 1872 och i bortre änden av köket byggs dels ett skafferi, dels en trappa upp till vinden. Huset ser ut att få taket lyft så att takhöjden på vinden blir 2,0 m. (211 Torps bruk ombyggdes 1912 på samma sätt).

Föreslagen 1938 att byggas ut från ett rum och kök till två. Distriktschefen föreslår också att stugan flyttas, men Järnvägsstyrelsen stryker det och skriver ett kraftigt Nej! på dokumentet. Distriktschefen protesterade mot avslagsbeslutet och argumenterade för sin sak men styrelsen vidhöll sin uppfattning "då det kommit till styrelsens kännedom att ett med kakelugn försett vindsrum med c:a 12 kvm:s golvyta tidigare inretts i nämnda stuga, har styrelsen funnit skäl bestämma att med ombyggnad av densamma skall tills vidare anstå". Trots allt blev stugan både ombyggd och flyttad längre bort från spåret, men om det skedde i anslutning till det här ärendet eller senare är inte känt.

Till ärendet finns en promemoria (1939):

"Enligt tjf baningenjören, Nässjö.
Sträckvakten med stor familj (11 familjemedlemmar) bor f.n. i banvaktsstugan Gustavsberg, Banvaktsstugan Sjögård står tom.

Stugan Gustavsberg har mycket ohälsosamt läge och anses det ofrånkomligt att flytta sträckvakten till annan bostad. Å banvaktssträckan finnes ingen annan banvaktsstuga än de båda ovannämnda. Distriktschefen har därför avsett flytta vakten till Sjögård, sedan stugan iordningställts, och därefter söka sälja stugan Gustavsberg.

Stugan vid Sjögård ligger invid enskild allmänneligen befaren väg. Vägkorsningen är försedd med ringverk.

Vägen beräknas komma att bliva allmän.

Stugan ligger nu delvis inom 50 m:s arealen, å vilken nybyggnader etc. enligt lag om allmänna vägar ej få uppföras utan länsstyrelsens medgivande.

Till stugan hörande fristående källare ligger utom statens järnvägars område. Uthuset inom statens järnvägars område i mycket dåligt skick. I stugan, uppförd enligt ritning Bbrv nr 2, har förut inretts ett mycket litet rum på vinden.

Blivande dubbelspår beräknas förlagt på den mot stugan motsatta sidan av nuvarande spår.

Vid vägkorsningen kan erhållas fri sikt enligt nuvarande bestämmelser, om stugan flyttas och områdena intill korsningen (delvis utom järnvägsområdet) hållas avröjda.

Kostnaden för stugans flyttning till nytt läge längre från banan med källare och tvättstuga anordnad i nya grunden, tillbyggnad med ett rum, nytt uthus samt rivning av fristående källare, beräknas kosta 11 500 kronor, varav 4 000 kronor anses böra bestridas med underhållsmedel.

Olle Alm 2011-08-16:
"Tomten är idag en stor grusplan med tre träskjul. Inget som kan knytas till banvaktsstugan finns kvar. (Besök augusti 2011)"

Banvakter

1863 - 1865
Ola Truedsson, f. 1835-12-17 i Västra Sallerup (M), död 1921-02-17 i Vislanda station, Vislanda (G).
Gift med Eva Jonasdotter, f. 1843 i Agunnaryd (G), död 1919 i Vislanda station, Vislanda (G).
Inflyttad i december 1863 från Västra Sallerup (M).
Utflyttad i oktober 1865 till Vislanda (G).

1865 - 1898
Jöns Jönsson, f. 1836-03-23 I Södervidinge (M), död 1923-10-15 i Hönetorp Västregård, Rosendal i Vislanda (G).
Gift 1864 med Anna Persdotter, f. 1835 i Reslöv (M), död 1922 i Hönetorp Västregård, Rosendal i Vislanda (G).
Inflyttad 1865 från Södervidinge (M).
Utflyttad (pensionerad) i november 1898 till Vislanda (G).

1898 - 1918
Johan Viktor Wahlqvist, f. 1855-12-10 i Lund, död här 1918-10-21.
Gift med Matilda Elmros, f. 1858 i Aringsås, död här 1918-05-10.
Inflyttad i januari 1898 från Stockaryd (F).

1919 - 1923
Sven Gustaf Svensson, f. 1858-12-19 i Asa (G), död 1942-04-09 i Elmedal under Aringsås Skåningagård, Aringsås.
Gift 1882 med Lina Kristina Nilsdotter, f. 1855 i Berg (G), död 1937 i Elmedal under Aringsås Skåningagård, Aringsås.
Inflyttad i mars 1919 från Vislanda (G).
Utflyttad (pensionerad) 1923 till Elmedal under Aringsås Skåningagård, Aringsås.

1923 - 1933
Johan Emil Sällberg, f. 1873-05-22 i Skatelöv (G), död 1936-09-30 i Fridsborg, Benestad i Aringsås.
Gift med 1902 Ida Kristina Andersson, f. 1871 i Aringsås, död 1964 i Alvesta.
Inflyttad i april 1923 från Stockaryd (F).
Utflyttad 1933 (pensionerad) till Fridsborg i Aringsås.

Kilometertal

439,99

Nummer

225
910
509
71

Socken

Alvesta

Kommun

Alvesta

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Sjögård

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: GMUYnå