Lämna ändringsförslag

Hästveda

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2020
(Älmhult)–Hästveda–Hässleholm

Anslutande bandelar

(Hästveda)–Färlöv–(Karpalund)–(Skepparslöv)

Hästveda station från söder. Foto: Okänd.
Hästveda station. Vykort postgånget 1901. Foto: Okänd.
Hästveda station den 2 juli 2005. Foto: Jöran Johansson.
Hästveda station den 8 augusti 2009. Foto: Olle Alm.
Hästveda station den 8 augusti 2009.  Foto: Olle Alm.
Hästveda station den 8 augusti 2009.  Foto: Olle Alm.
Hästveda station den 8 augusti 2009. Godsmagasinet utgör ett mycket värdefullt inslag i järnvägsmiljön. Foto: Olle Alm.
Hästveda station den 8 augusti 2009. Så här ser ett "riktigt" godsmagasin ut. Foto: Olle Alm.
Hästveda station. En gammal bild av stinsbostaden. Foto: Okänd.
Hästveda station den 25 februari 2008. Stinsbostaden ligger fortfarande kvar. Foto: Per-Olov Brännlund.

Det första stationshuset brann redan 1868, antänt av gnistor från ett lok.

Ur Dagens Nyheter fredagen den 20 mars 1868:
Eldsvåda.
"Till trafikstyrelsen ankom i går från Malmö följande telegram: Kl. 9,14 e.m. i går uppkom eld i södra gafveln af Hästveda stationshus. Huset nedbrann; största delen af inventarierna blefvo lågornas rof". Datum för branden skulle alltså vara 1868-03-18.

Nytt stationshus uppfört samma år, förlängt och ombyggt genom åren. Sålt till Hässleholms kommun 1995, övertaget 2000 av Hästveda hembygdsförening.

1997-1998 inrett till restaurang, delar av väntsalen harbevarats. Expeditionen inrymmer numera matsal (not. 2020).

Försäljning av bostadshus 9 på auktion 1967-05-23 (ÅW 153:2).

Lokstallet revs i början av februari 1976.

Sedan december 2013 återigen resandetågsuppehåll. Nybyggd plattform mellan spår 2 och 3. Ny gångbro över bangården och ner till den nya mellanplattformen./CrF

I huset inryms numera Restaurang Lokmästaren
.

Kilometertal

516,185
0

Signatur

Hv

Socken

Hästveda

Kommun

Hässleholm

Län

Skåne
Kristianstad

Byggd

1868

Såld

1995

Ändringsförslag till objektet Hästveda

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 8MRd5o