Lämna ändringsförslag

Vittinge

Banvaktsstuga, riven 1929–1951, se anm
(Uppsala C)–Uppsala N–Heby–Sala–Avesta/Krylbo

Stugan föreslogs 1929 till försäljning. Ur distriktschefens framställan till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Banvaktstugan no 212 invid Vittinge är i behov av genomgripande reparation, varvid jämväl den fristående källaren delvis måste ombyggas samt ny vedbod tillbyggas uthusbyggnaden.

Enär stugan har ett sådant läge invid banan korsande landsväg att den skymmer utsikten över bangårdsspåren för vägtrafikanter kommande söderifrån har fråga uppstått om stugans och uthusens försäljning och bortflyttande från tomtområdet.

Behov av byggnaden för stationens räkning föreligger ej och vad banavdelningen vidkommer finnes ytterligare en banvaktstuga på sträckan.

Från den i stugan boende banvakten har ett anbud å 1.200 kronor för byggnaden med uthus inkommit, varvid dock meningen är att byggnaderna skola få kvarstå till 1 instundande oktober.

Enär anbudet är skäligt och statens järnvägar ej har behov av stugan samt genom dess försäljning besparas en avsevärd utgift för dess reparation och iordningställande tillstyrkes försäljningen."

Kilometertal

100,227

Nummer

212
212F
1266

Socken

Vittinge

Kommun

Heby

Län

Västmanland
Uppsala

Ändringsförslag till objektet Vittinge

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 33MåbC