Lämna ändringsförslag

Västanå

Banvaktsstuga, kvar 2018, se nedan
(Torpshammar)–Johannisberg–(Ånge)

Ur Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens berättelse 1907:

Omläggning af bygdevägen från Erikslunds järnvägsstation till Vestanå samt anläggning af allmän väg från nämnda bygdeväg till Borgsjöbyn inom Torps tingslags väghållningsdistrikt jämte härför erforderlig flyttning af banvaktsstugan n:r 261 Vestanå med tillhörande uthus och källare.

Kontrakt angående banvaktsstugans förflyttning hade vid tiden för inspektionen ännu icke upprättats. Arbetet för flyttningen hade emellertid påbörjats med afschaktning och läggning af undergrund.

Stugan låg invid korsningen med den gamla utfartsvägen från järnvägsstationen och mycket nära vägen. En jämförelse mellan expropriationskartan och sentida kartor visar att flyttningen som nämns ovan enbart avsåg att avlägsna stugan från vägen österut något tiotal meter.

Enligt en förarplatsfilm 2018 verkar stugan ligga kvar.

Kilometertal

499,26

Nummer

341
261

Socken

Borgsjö

Kommun

Ånge

Län

Västernorrland

Ändringsförslag till objektet Västanå

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: aWKiSu