Lämna ändringsförslag

Pålsboda

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2004
(Katrineholm)–Pålsboda–(Hallsberg)

Anslutande bandelar

(Örebro S)–(Pålsboda)–Hjortkvarn
(Pålsboda)–Hjortkvarn

Pålsboda station omkring år 1900. Foto: Okänd.
Pålsboda station omkring sekelskiftet 1900. Som synes var det ett betydande antal personer som arbetade vid stationen. Då Pålsboda var övergångsstation mellan smalspår och normalspår arbetade många med omlastning av gods, men den personalen finns troligen inte med på bilden.  Foto: Okänd.
Pålsboda station, en tredje bild från omkring 1900. Foto: Okänd.
Pålsboda station. Bilden uppges vara från 1920-25, men det stämmer inte. I bakgrunden syns nämligen ett par rälsbussar av den typ som Hilding Carlsson i Umeå introducerade i mitten av 1930-talet. Här bör det vara smalspåriga rälsbussar tillhörande Norra Östergötlands järnvägar, NÖJ, vi ser. Foto: Okänd.
Pålsboda station omkring 1957 med det nybyggda stationshuset. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Pålsboda station 1957. Bilden är tagen från landsvägsbron över bangården och visar många intressanta detaljer. Till vänster ligger det helt nya stationshuset och till höger därom stinsbostaden. På Västra stambanans spår närmast stationshuset står ett Da-loksdraget godståg i riktning mot Hallsberg och på spåret därnäst ett Xoa5 expresstågsätt. En lång rad diverse gods- och tjänstevagnar avslutar den normalspåriga delen av bangården. Till höger ligger den smalspåriga bangården, före detta Norra Östergötlands järnvägars linjer mot Norrköping Ö och Örebro, vilka båda går ut hitåt i bilden, eftersom Pålsboda smalspårsstation var en s.k. säckstation. Ett persontåg med en av de nya YBo5p-rälsbussarna väntar vid den lilla mellanplattformen. Det bortre fordonet är sannolikt en släp- eller manövervagn som är målad i det ursprungliga gröna och gräddvita färgschemat. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Pålsboda station 1959. Bild från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.
Pålsboda station i maj 1969. Bilden är tagen av personal vid SJ, Örebro banregion. Hämtad från Järnvägsmuseet. Foto: Okänd.

Nytt stationshus 1956 eller 1957. Det gamla stationshuset revs någon gång 1956-58, det nya i oktober 2004.

Öster om stationshuset låg en stinsbostad som revs hösten 2002.

Kilometertal

185,765
0

Signatur

Socken

Sköllersta

Kommun

Hallsberg

Län

Örebro

Ändringsförslag till objektet Pålsboda

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Q5kU4ö