Lämna ändringsförslag

Dragsnäs

Banvaktsstuga, riven 1997
(Katrineholm)–Pålsboda–(Hallsberg)
556 Dragsnäs den 23 april 2007. Några fruktträd visar fortfarande var banvaktsstugan låg. Foto: Jöran Johansson.
556 Dragsnäs den 23 april 2007. Foto: Jöran Johansson.
556 Dragsnäs den 23 april 2007. Källaren kommer länge att erinra om att här bodde en banvaktsfamilj en gång. Foto: Jöran Johansson.
556 Dragsnäs den 23 april 2007. Foto: Jöran Johansson.

Källare kvar 2007.

Ur distriktschefens (I distriktet) skrivelse i augusti 1934 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Arbetaren Martin Johansson, vilken sedan flera år tillbaka förhyr banvaktstugan nr 556 Dragsnäs å linjen Katrineholm - Baggetorp, har begärt att få förvärva densamma jämte tillhörande markområde för ett belopp av 3.400:- kronor.

Den mark, varå ifrågavarande banvaktstuga är uppförd, utgöres av lägenheten Måstorp 1:3 om 1.410 kvm uti Östra Vingåkers socken. Förutom själva stugan finnes å området uthus med ladugård och fristående källare av sten. Stugan, som är av 1872 års modell, innehåller 1 rum och kök samt är liksom uthuset underhållen i ordinärt skick. Området saknar f.n. utfartsväg, men lär spekulanten hava överenskommit med angränsande jordägare ang. ordnandet av denna fråga. Årshyran är f.n. bestämd till 267 kronor.

Då stugan även i framtiden icke kan förväntas bliva erforderlig för banbevakningen och det erbjudna priset torde vara antagbart, hemställer distriktschefen om bemyndigande, att i enlighet med här närslutet förslag till köpeavtal försälja ifrågavarande banvaktstuga m.m."

Eric Henriksson skriver i sitt arbete ”Banvaktsstugor i Södermanlands län”, att Banverket 1997 köpte den f.d. banvaktstugan med uthus och tomt för 365000 kronor och samma år lät riva huset. ”Det var billigare att köpa och riva huset än att bullersanera det”. Den sistnämnda uppgiften, som säkerligen var Banverkets officiella inställning, är givetvis oriktig. Bullersanering av ett litet fritidshus bestod i insättande av en tredje glasruta i fönstren i ett eller ett par rum och ev. några fristående bullerskärmar kring en uteplats. Enbart kostnaden för rivningen har rimligen varit högre än för bullersanering, vartill skall läggas inköpspriset. Så kan man handla med andras pengar.

Huset gick även under namnet Ekebo.

Kilometertal

139,637

Nummer

556
101
103
90

Socken

Östra Vingåker

Kommun

Katrineholm

Län

Södermanland

Såld

1934

Ändringsförslag till objektet Dragsnäs

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: KågkoW