Lämna ändringsförslag

Åsa

Banvaktsstuga, kvar 2007
(Järna)–Skebokvarn–Flen–Katrineholm

Är uppgiften att stugan fanns kvar 2007 riktig?

Modell 1855 (1862).

"Anbud har inkommit å köp av banvaktstugan nr 538 Åsa å linjen Flen-Sköldinge med tillhörande uthus, källare och markområde för ett belopp av 3.500:- kronor.

Markområdet utgör omkring 5.000 kvm i vilken areal jämväl ingår den mark, som upptages av allmän genom området ledande väg. Denna väg kommer nämligen inom kort att bliva obehövlig för vägtrafiken i det att vägövergången i banans plan kommer att avstängas för sådan trafik, sedan den i närheten nyuppförda vägbron härför tagits i bruk. Stugan är uppförd enligt 1862 års modell och inrymmer sålunda 1 rum och kök, vartill kommer ett senare tillbyggt kallrum. Förutom banvaktstugan finnes å den öster om vägen belägna marken även ett uthus, jämväl inrymmande ladugård, och en fristående källare av sten. Samtliga byggnader äro underhållna i ordinärt skick. Å denna mark finnes för övrigt planteringsland med träd och bärbuskar i vid banvaktstugor i allmänhet förekommande omfattning. Väster om vägen består marken av åker, använd till potatisland. Årshyran är fastställd till 312 kronor.

Enär vid utläggning av framtida dubbelspår stugan måste flyttas, kan densamma tillåtas kvarligga å mark, som icke avses ingå i försäljningen, endast så länge detta utan hinder för Statens järnvägar kan äga rum.

Under de senaste åren har redan förut ett par spekulanter funnits å köp av stugan. Sålunda har den i stugan sedan flera år tillbaka boende arbetaren E. Nilsson efterhört priset, men sedermera icke meddelat något ang. event. köp. Den som nu önskar köpa stugan, och vars namn är Göte Boström, har begärt svar och tillträde snarast möjligt. Samtidigt med avlåtandet av denna skrivelse har distriktschefen ansett lämpligt att även tillskriva Nilsson ang. lämnande av svar senast den 24 dennes, huruvida han önskar köpa stugan..."

Avtal skrevs med Göte Boström med förbehåll att stugan skulle flyttas så snart SJ:s behov av marken så krävde. Vägmarken skulle tillträdas först då vägtrafiken överflyttats till den nya vägbron. Hushållsvatten fick under fem års tid tas ur brunn invid banvaktstugan nr 537.

Arbetet med dubbelspåret påbörjades tidigare än såväl SJ som köparen förutsett då avtalet ingicks, närmast för att bereda arbete åt de järnvägsbyggnadsarbetare som friställts i och med inlandsbanans färdigställande. Boström ansökte därför 1939 om att återfå en del av köpeskillingen som bestämts med hänsyn till att flyttningen skulle ske först längre fram i tiden. Distriktschefen stödde hans begäran och Kungl. Maj:t beslutade att 1000 kr skulle återbetalas till Boström.

Banvakter

1877 - 1881
Klas Johan Svärd, f. 1854-07-10 i Sköldinge, död 1932-12-14 i Åsa 1, Sköldinge.
Gift här 1881 med Karolina Eriksson, f. 1848 i Sköldinge, död 1926 i Lilla Åsa, Sköldinge.
Inflyttad 1877 från föräldrahemmet i bvst Kölsta i Sköldinge, där fadern som var ofärdig var extra banvakt. Hustrun inflyttad 1881 från föräldrahemmet (modern änka) i Åsa nr 1, Sköldinge.
Utflyttad i september 1881 till Stora Malm (D).

1881 - 1890
Grindvakt
Anna Lotta Åkerlund, f. 1845 i Kila (D).
Änka efter stationskarlen Albert Åkerlund, död 1880 i Simonstorp (E) genom olyckshändelse under vagnväxling.
Inflyttad i september 1881 från Simonstorp (E).
Utflyttad i april 1890 till Marielund 7, Östra Eneby (E), flyttar därefter några gånger inom Norrköpings olika församlingar och utflyttar slutligen i oktober 1904 till Amerika, dit dottern Augusta Ottilia utvandrat redan 1893.

1891 - 1915
Klas Oskar Hansson, f. 1852-08-26 i Kölaby (P), död 1928-11-19 i Karlstorp, Flen.
Gift 1877 med Ada Sofia Andersdotter, f. 1853 i Slöta (R), död här 1914.
Inflyttad i februari 1891 från Hyltinge (D).
Utflyttad i november 1915 till Flen.

1915 - 1918
Gustaf Henning Johansson, f. 1879-12-15 i Bergshammar (D), död 1931-01-19 i bvst 362 Bankesta (vid Nyköpingslinjen) i Överjärna (B).
Gift 1913 med Ellen Maria Augusta Nilsson, f. 1882 i Högsby (H), död 1919 i bvst 368 Källnäs, Västerljung (D).
Inflyttad i november 1915 från Kungsholm (A).
Utflyttad i november 1918 till Västerljung (D).

1918 - 1922
Karl Johan August Graf, f. 1884-09-09 I Botkyrka (B), död här 1922-02-01 (”Ihjälklämd mellan buffertar vid Katrineholms station”).
Gift 1908 med Vendla Elisabet Karlsson, f. 1886 i Ösmo (B), död 1970 i Tumba, Botkyrka (B)
Inflyttad i december 1918 från Botkyrka (B).
Efter mannens död flyttade änkan med fyra barn i maj 1922 till Botkyrka (B).

1922 – 1939 - ?
Karl Robert Andersson, f. 1879-10-08 i Frustuna (D), död 1952-12-28 på Furugården, Sköldinge.
Gift 1912 med Fanny Teresia Wickberg, f. 1878 i Österfärnebo (X), död 1965 på ålderdomshemmet i Sköldinge.
Inflyttad i juni 1922 från Frustuna (D).
Kvar 1939.

Kilometertal

118,381

Nummer

538
83
87

Socken

Sköldinge

Kommun

Katrineholm

Län

Södermanland

Såld

1934

Ändringsförslag till objektet Åsa

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: j11n6f