Lämna ändringsförslag

Hölöskog

Banvaktsstuga, kvar 2011
(Järna)–Skebokvarn–Flen–Katrineholm
494 Hölöskog den 6 maj 2006. Järnvägen har lagts om så att den numera går på den andra sidan av stugan. Infartsvägen går delvis på den gamla banvallen. Foto: Jöran Johansson.
494 Hölöskog den 6 maj 2006. En gammal grindstolpe vid den f.d. banvallen minner om dess ursprung. Foto: Jöran Johansson.
494 Hölöskog den 6 maj 2006. Stugan är en förlängd modell 1855. Sedan bilden togs har stugan bytt ägare och renoverats. Foto: Jöran Johansson.
494 Hölöskog den 6 maj 2006, med ursprungligt fönster. Foto: Jöran Johansson.
494 Hölöskog den 10 juli 2009. Den nye ägaren har hunnit ett gott stycke på väg med upprustningen av den fina stugan. T.o.m. en nummerskylt har kommit på plats på gaveln mot järnvägen i dess nuvarande sträckning. Det är alltså den ursprungliga baksidan av huset vi ser. Foto: Jonny Goude.
494 Hölöskog den 10 juli 2009. Inte nog med en skylt; även den här gaveln har återfått sin skylt med det nummer den en gång hade, då det här var framsidan av huset. Det var alltså innan järnvägen fick en ny sträckning i samband med att dubbelspår byggdes på andra sidan stugan (klart 1946). Foto: Jonny Goude.
494 Hölöskog den 10 juli 2009. Trappan leder ned till den gamla bansträcningen. Foto: Jonny Goude.
494 Hölöskog den 10 juli 2009. Källaren i kanten av den gamla banvallen är bastant som ett skyddsrum. Byggnaden som skymtar på bilden är den banvaktsstugeliknande Källstugan, som en banvakt i Hölöskog byggde inför sin pensionering.  Foto: Jonny Goude.
Källstugan den 10 juli 2009. Stugan visar ett flertal likheter med en banvaktsstuga, inte minst fönstren. Det är alldeles tydligt att banvakten som byggde den var känslomässigt fäst vid den intilliggande Hölöskogsstugan, som han var tvungen att lämna då han gick i pension. Därför byggde han en som skulle minna om hans liv vid och på banan. Foto: Jonny Goude.
494 Hölöskog den 17 september 2016. Foto: Ove Lindgren.
494 Hölöskog den 17 september 2016. Foto: Ove Lindgren.
494 Hölöskog den 17 september 2016, här med sitt gamla nummer. Trevligt att den forna ytterdörren åter kommit på plats. Foto: Ove Lindgren.

Banvaktsstugan Hölöskog ligger norr om den nuvarande linjen och söder om en äldre övergiven linjedel. Stugan var den första och tills statsbanan Järna - Åby byggdes också den enda i Hölö socken. F.n. (2007) är den under renovering.

Strax intill, på andra sidan den gamla linjen, ligger en stuga av liknande utseende, kallad Källstugan. Den byggdes av den förste banvakten i Hölöskog, Nils Gustaf Nilsson, inför pensioneringen 1891. Så kunde han fortsätta att leva nära de tåg han arbetat för i 30 år.

Banvakter

1861 - 1891
Nils Gustaf Nilsson, f. 1833-12-25 i Södertälje lfs, död 1914-04-14 i Källstugan, Hölö.
Gift 1) 1860 med Fredrika Charlotta Engström, f. 1833 i Salem (B), död här 1868.
Gift 2) 1873 med Maria Christina Andersdotter, f. 1822 i Sorunda (B), död 1904 i Källstugan, Hölö.
Inflyttad i oktober 1861 från Södertälje.
Utflyttad i november 1891 som f.d. banvakt till närbelägna Källstugan.

Efter hustruns död flyttade änkan Anna Sofia Olsdotter, f. 1830 i Gåsinge (D) in som hushållerska i november 1869 från Frustuna (D). Hon avled här 1870-08-13.
1870 inflyttade änkan Maria Christina Andersdotter, f. 1822 i Sorunda (B) in från Krustorp i Hölö. Ingick äktenskap 1873. Förhållandet var tydligen inte utan problem, för prästen har 1897 varnat makarna för oenighet i äktenskapet.

Efter andra hustruns död i Källstugan flyttade Nilssons dotter, änkan Emma Amanda Teresia Nilsson, f. 1866 in där med son f. 1898. Sedan fadern avlidit flyttade hon till Över-Järna (B) och huset såldes.

1875 - 1876
Extra banvakt
Anders Gustaf Eriksson, f. 1851-10-29 i Mörkö (B), död 1911-04-08 i Sigfridslund, Vårdinge (B).
Gift 1875 med Matilda Sofia Ersdotter, f. 1849 i Västerljung (D), död 1926 i Sigfridslund, Vårdinge (B)
Inflyttad i oktober 1875 från Trosa (D).
Utflyttad i juni 1876 till Sköllersta (T).

1892 - 1920
Carl Johan Söderström, f. 1857-03-20 i Vårdinge (B), död 1933-11-22 i Solvik, Hölö.
Gift 1) 1879 med Johanna Charlotta Strand, f. 1852 i Frustuna (D), död här 1893.
Gift 2) 1895 med Anna Kristina Englund, f. 1870 i Hölö, inflyttad i november 1895 från föräldrahemmet i Karlsvik, Hölö, död 1934 i Solvik, Hölö.
Inflyttad i januari 1892 från Frustuna (D).
Utflyttad 1920 till egna fastigheten Solvik i Hölö

Sönerna från första äktenskapet Johan Erik, f. 1881-08-09 och Oskar Rikard, f. 1887-07-28 blev extra banvakter här och utflyttade i mars 1905 resp. i november 1911 till Salem (B). Även sonen från det andra äktenskapet Axel Leonard, f. 1896-09-27 blev extra och extra ordinarie banvakt här, tills han 1917 gifte sig och flyttade till banvaktsstugan 385 Porsgata i Krokek (E).

1920 - 1923
Karl Johan Andersson, f. 1887-02-03 i Skärv (R), död 1956-03-15 i Tomteborg, Vårdinge (B).
Gift 1913 med Hedvig Hildur Josefina Sand, f. 1887 i Hanebo (X), dotter till banvakten Josef Sand och hans hustru Lisa Eriksdotter vid Kilafors station, död 1977 i Mölnbo, Vårdinge (B).
Inflyttad i maj 1920 från Botkyrka (B).
Utflyttad i oktober 1923 till Vårdinge (B).

1926 - 1926
August Ture Nilsson, f. 1890-02-21 i Vallby (C), död 1976-04-10 i Solna.
Gift 1914 med Lovisa Malkina Mars, f. 1891 i Bromma (B), död 1975 i Solna.
Inflyttad i april 1926 från Matteus (A).
Utflyttad i augusti 1926 till Över-Järna (B).

Stugan verkar efter Nilsson utflyttning ha varit obebodd fram till 1941, då en järnvägsarbetare August Svensson med hustru flyttar in. Okänt hur länge de bodde kvar.

Kilometertal

54,918

Nummer

494
39
40
32

Socken

Hölö

Kommun

Södertälje

Län

Stockholm

Byggd

1861

Ändringsförslag till objektet Hölöskog

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 2bJjÅ0