Lämna ändringsförslag

Halmstad

Banvaktsstuga, riven efter 1967
Halmstad–Veinge–(Ängelholm)

Stugan var en dubbelstuga (alltså anordnad för två banvaktsfamiljer) som enligt spårplan 1919 hade nr 416-417. På spårplan 1931 hade numret ändrats till 418.

Huruvida det funnits en annan stuga med något av dessa nummer är oklart, men att en dubbelstuga som byggts om till enkelstuga fått ett helt nytt nummer är inte vanligt, om det ens förekommit. I sådana fall brukar stugan behålla ena halvan av dubbelnumret, oftast det lägre.

I en skrivelse 1938 från distriktschefen (III distriktet) till Kungl. Järnvägsstyrelsen omnämns f.d. banvaktsstugan nr 417-418, då använd som överliggningshus "4 dubbelrum. Byggnaden saknar värmeledning och sanitära anordningar samt erfordrar reparation, om den ska bibehållas för överliggning".

Kilometertal

152,154

Nummer

418

Socken

Halmstad

Kommun

Halmstad

Län

Halland

Ändringsförslag till objektet Halmstad

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: mzi6äp