Lämna ändringsförslag

Snyten

Banvaktsstuga, kvar 2023
(Avesta/Krylbo)–(Snyten)–(Fagersta/Västanfors)–Dagarn–Krampen–(Frövi)
247BF Snyten den 31 mars 2007. Foto: Per-Olov Brännlund.
247BF Snyten den 14 juli 2011. Foto: Örjan Ek.
247BF Snyten den 16 augusti 2015. Foto: Örjan Ek.

Anges 1917 som boställshus 247B, trol. felskrivning.

Distriktschefen initierade försäljning av stugan genom en skrivelse 1935-12-18 till Kungl. Järnvägsstyrelsen:

"Ang. försäljning av f.d. banmästarstugan n:r 247.

Anbud har inkommit å köp av f.d. banmästarstugan n:r 247 vid Snyten jämte närmast angränsande markområde, beräknat till c:a 2575 kvm., för ett belopp av 8.000 krornor. Stugan är uppförd av sten och inrymmer i bottenvåningen 1 lägenhet om 2 rum och kök. Lägenheten å n.b. är bebodd av en stationskarl, vilken är den som önskar förvärva stugan. Av lägenheten 1 tr. upp, vilken idvis står tom, är f.n. endast köket uthyrt. Till stugan hör ett uthus inrymmande, för utom vanliga utrymmen, jämväl 2:ne kostall. Å markområdet finnes en del fruktträd och bärbuskar.

Årshyrorna för de båda bostadslägenheterna är fastställda till sammanlagt 624 kronor. Med frånräknande av underhållskostnaderna - pr år c:a 240 kronor - skulle sålesed, därest lägenheterna kunde uthyras, en behållen årsinkomst av c:a 400 kronor erhållas av fastigheten.

Tillgången på bostäder å stationen är tillräcklig, även om stugan ifråga säljes. Flera lägenheter i de övriga byggnderna å stationen stå nämligen tomme eller äro privat uthyrda.

Distriktschefen ansåg det avgivna anbudet antagbart och begärde bemyndigande att få sälja stugan med mark. Sådant bemyndigande lämnades i januari 1936 varpå köpeavtal med stationskarlen J. Olofsson upprättades.

I skrivelse till Konungen om godkännande av köpet anges byggnadsåret till 1904

Kilometertal

182,81

Nummer

247BF

Socken

Karbenning

Kommun

Norberg

Län

Västmanland

Byggd

1903

Ändringsförslag till objektet Snyten

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: VH6ådW