Banvakter som gjorde civil karriär

Åtskilliga banvakter avancerade inte enbart i tjänsten utan gjorde även civil karriär inom fackföreningsrörelsen eller det politiska livet. Här erinras om några (fler kommer så småningom).

------------------------------------------------------------------------------------------------

                              Carl Jansson i Edsbäcken, Filipstad, riksdagsman 1899 - 1932.
.


.

Notis ur Dagens Nyheter 1938-06-28

Carl Petter Jansson föddes 1858-06-29 i Färnebo, Värmland. Han var son till rättaren sedermera hemmansägaren Jan Petersson (1815-1899) och hans hustru Britta Maja Ersdotter Pil (1825-1885) i Skavnäset invid Persbergs gruvfält.
Han gifte sig 1881 med bergsmansdottern Maria Nilsdotter, f. 1861-03-02, död 1936-12-01. Makarna fick sju barn.
Han avled 1942-02-03 i Filipstad.

Banvakt 1880, hemmansägare sedan 1887, banmästare sedan 1908, ledamot av Riksdagens andra kammare 1900-1914 och 1918-1932, i lagutskottet 1906-1914, konstitutionsutskottet 1918-1924 och 1929-1932, första lagutskottet 1925-1928 ledamot av liberala samlingspartiets förtroenderåd sedan 1910, ledamot av järnvägslöneregleringskommissionen 1906-1907. Som riksdagsledamot engagerade han sig bland annat i jordbruks- och skogsfrågor. Han var dessutom kommunalman och nykterhetsman.

Sonen Theodor Edsbäcker (1883-1963) blev järnvägare och socialdemokratisk riksdagsman.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Var kan man läsa om banvakter?

Mitt barndomshem, banvaktarstugan i Älvsjö

En banvakts olyckliga öde

Den skenande hästen vid Medskog

En banvakts dotter i Maryhill berättar

En banvakts dotter i Södervidinge berättar

Hågkomster och glimtar ur ett skiftesrikt liv

Ingen försäkringsersättning för överkörd banvakt

Minnen från Bråten

Från gammalt till lite nyare ...

En banvakt allt-i-allo

Järnvägen mellan Ljunga Verk och Johannisberg

Banvaktsstugor Örtofta - Lund

Ännu en banvakt fallen på sin post

Banvaktsstugor i Osby

Tjugofyra år vid Storängsbergets fot

Olyckshändelser och tillbud, eldsvådor

Vaktstugan Gopen

Öfverfallen banvakt

Förbytta hustrur

Stolpen i Risa - en smalspårig järnvägshistoria

Sjunnerup 305 – minnen från 50-talet

Telefon i hvarje banvaktstuga

"De gamla rallaretagen flög i mej"

Också ett trafikhinder - en historia med knorr

Många klagomål

Hus- och brandsyn vid HNJ på 1910-talet

Banvaktstugan vid Brosjön – vad hände sedan?

Kärvt i kylan eller Banvakterna i Norrland och kölden

Transport av banvakt med familj och bohag

En påpasslig baningenjör.

Vad två banvaktsbilder kan berätta

SJ:s fågelholkar

När banvaktshemmet var som bäst

Fagernäs banvaktstuga - Klintsjö hållplats

En banvakts dagbok

Livet i Solsta banvaktsstuga

En banvakts minnen från Malmö-Genarps järnväg

Från banvakt till 1:e banmästare

För hundra år sedan

Den sista banvakten i Linneberg

Emma Lundkvist - äldst i Solsta

Karlströms i Oxbron – en banvaktsfamilj och en banvaktstuga

Gammal banadel (om fyra generationer järnvägare)

Fick böta 240 kr för omlagd växel

Banvakten försvinner

Banvakter som gjorde civil karriär

Åtta "pulsslag" om dagen för stationen i Jämnvallen