Lämna ändringsförslag

Broakärr hpr

Trafikplats utan expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven
(Vislanda)–Ljungby–Bolmen
Broakärr hållplats 1966. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum.  Foto: Sven Ove Lundberg.

Sven Olof Muhr 2017-03-17:
"Hållplatsen låg vid korsningen med den enskilda vägen som förbinder byarna Kvänslöv och Dragaryd. På banans södra sida, i en mindre jordskärning öster om vägen, fanns en smal plattform med betongkant, påstigningsmärke och en fristående namnskylt, men ingen byggnad. När platsen städades upp efter trafikens nedläggning, skars påstigningsmärkets fundament, en rälsbit, av jäms med plattformen. Den kvarvarande stumpen stack ännu sommaren 2016 upp ur marken. Väster om vägkorsningen är banvallen bortgrävd och terrängen därefter övervuxen med skog. Österut är banvallen däremot lätt att följa."

Kilometertal

74,483
118,6

Signatur

Bkä

Socken

Ljungby

Kommun

Ljungby

Län

Kronoberg

Ändringsförslag till objektet Broakärr hpr

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: dPOqHÖ