Lämna ändringsförslag

Torebo

Banvaktsstuga, kvar 2007
(Uppsala C)–Uppsala N–Heby–Sala–Avesta/Krylbo

1872 års modell, byggd 1873. Platsen heter Torbo på nutida kartor, e.u. skall det också på namnskylten på stugan ha stått Torbo.

"Distriktschefen har mottagit ett anbud å köp av banvaktstugan nr. 200 å linjen Uppsala N. – Brunna med tillhörande uthus, källare och markområde för ett belopp av 3.000:- kronor.

Beträffande ifrågavarande stuga m.m. får distriktschefen meddela följande. Sedan stugan, på grund av från innevarande år ändrad bevakningsindelning, blivit överflödig för banbevakningen har densamma stått obebodd. Den är uppförd enligt 1872 års modell och innehåller 1 rum och kök samt är liksom uthuset, jämväl inrymmande ladugård, underhållen i ordinärt skick. Tillgång till elektrisk saknas å platsen. En del fruktträd och bärbuskar samt något jordfruktsland finnes, men för övrigt utgöres det c:a 4200 kvm stora markområdet av stenbunden skogsmark. Utfartsväg saknas, vadan köparen måste skaffa sig rätt till sådan å angränsande ägor.

Då det erbjudna priset synes kunna godtagas, får distriktschefen hemställa om bemyndigande, att i enlighet med närslutna förslag till köpeavtal försälja omskrivna banvaktstuga m.m.” (Ur skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen november 1933).

Det begärda bemyndigandet erhölls, stugan såldes till f.d. stationskarlen J.A. Sandahl.

Kilometertal

75,14

Nummer

200
200
1251

Socken

Börje

Kommun

Uppsala

Län

Uppsala

Byggd

1873

Ändringsförslag till objektet Torebo

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: hzJW91