Lämna ändringsförslag

Ösmo

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, kvar 2016
(Tungelsta)–Nynäshamns hamn
Ösmo station omkring 1950. Vad har det vidbyggda tornet för funktion?  Foto: Okänd.
Ösmo station den 11 juni 1963. Foto: Björn Elthammar.
Ösmo station den 21 augusti 2013. Foto: Bengt Gustavsson.

Stationshuset är förklarat som byggnadsminne.

Ur förslaget om byggnadsminnesförklaring 1999:
"Stationsbyggnaden är uppförd i trä med fasaderna klädda med träspån och målade med gul oljefärg. Huskroppen är asymmetrisk med valmade takfall och trapphuset avslutas med en kvadratisk tornbyggnad. Fönstersnickerierna är välbevarade med ursprunglig luftindelning. Få exteriöra förändringar har gjorts. Även den ursprungliga rumsindelningen med väntsal är i stort sett orörd."

Kilometertal

12,2

Signatur

Öso

Socken

Ösmo

Kommun

Nynäshamn

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Ösmo

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 2bJhPJ