Lämna ändringsförslag

Djupåsmyran

Banvaktsstuga, riven efter 1958
(Stockholm C)–Stockholm S–Älvsjö–Flemingsberg–(Södertälje hamn)–Järna
110 Djupåsmyran på en bild från den 9 juli 1917. Bilden är tagen inför eller vid anläggandet av Stuvsta station. Den nya stationsbyggnaden förlades på sluttningen av bergspartiet i bakgrunden. Banvaktsstugan har rimligen rivits vid anläggningen av stationen då marken behövde i anspråk. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
110 Djupåsmyran i juni 1932. Eventuellt hade den nya stugan namnet Stuvsta. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
110 Djupåsmyran (ev. Stuvsta) okänt år. Bild från Huddinge Hembygdsförening. Foto: Okänd.

Namnet Djupåsmyran kommer av en sankmark som krävde stora resurser att forcera vid bygget av banan. Inte mindre än ca 66000 kubikmeter fyllning gick åt på en sträcka av drygt 300 m.

Att döma av den första bilden ovan fanns här 1917 en banvaktsstuga av äldsta modellen. Den ersattes sannolikt av den större och modernare byggnad, som ses på de andra två bilderna, samtidigt med att Stuvsta station tillkom 1918 på just denna plats. Möjligen var det inte fråga om en nybyggnad utan en grundlig om- och tillbyggnad. Den nya stugan behöll det gamla numret, men hur det förhöll sig med namnet är okänt. Det verkar mest rimligt att den fick namn efter den nya stationen.

Kilometertal

11,513

Nummer

110
10
7

Socken

Huddinge

Kommun

Huddinge

Län

Stockholm

Ändringsförslag till objektet Djupåsmyran

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: equHIH