Lämna ändringsförslag

Lillhagen

Trafikplats med expeditions- eller väntsalsbyggnad, riven 2004
(Olskroken)–Tingstad–(Stenungsund)
Lillhagen station före 1939 (då södra Bohusbanan elektrifierades). Bilden visar bostadshuset och expeditionshuset på den västra sidan av banan. Vykort från Göteborgs Konstförlag.

 Foto: Okänd.
Lillhagen station, nya stationshuset omkring 1950. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.

Före mitten av 1930-talet låg på västra sidan av banan en mindre byggnad med expeditions- och väntutrymmen. Läget framgår av den första bilden ovan. Det finns också en spårplan från 1919 som visar att denna byggnad (eller en liknande) låg ca 140 m längre norrut, så troligen har den flyttats någon gång på 1920-talet.

Den större byggnaden som syns på den nämnda bilden kan säkerligen ha uppfattats som ett stationshus, men var ett bostadshus för personalen.

Godsmagasinet låg på den östra sidan av banan. På samma sida var också all bebyggelse i närheten lokaliserad. Då hållplatskuren var otillräcklig föreslogs 1934 en nybyggnad, som borde förläggas till den östra sidan och sammanbyggas med godsmagasinet. Förslaget vann gehör och byggnaden på den andra bilden uppfördes. Det var detta nyare hus som revs 2004.

Kilometertal

7,716

Signatur

Lhn

Socken

Säve

Kommun

Göteborg

Län

Västra Götaland

Ändringsförslag till objektet Lillhagen

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: Nä9äkå