Lerum–Olskroken

Bandel 347, SJ-distrikt II

Län

Västra Götaland

Spårvidd

1435

Ursprunglig ägare

Statlig

Öppnad

1856-1857