Lämna ändringsförslag

Dvardala

Banvaktsstuga, riven
(Katrineholm)–Åby–Norrköping C

Denna stuga, finns inte med på Häradsekonomiska kartan 1868-77. Den finns däremot på ekonomiska kartan 1947 betecknad Bv. Enligt foto har den haft nr 413. Vi har dock åsatt den numret 413a för att skilja den från den stuga som nämns i nästa stycke.

Utöver den ovan nämnda stugan finns på Häradsekonomiska kartan 1868-77 en banvaktsstuga ca 625 m norrut, även den på Dvardala marker. Den finns kvar på ekonomiska kartan 1947 men är inte betecknad Bv. Det är en typisk banvaktsstuga av modell 1855. Den finns fortfarande kvar och bör ha nr 413.

Vi har inte funnit något som tyder på att det funnits två stugor här samtidigt.

Så frågan är om 413a ersatt 413, vilket måste ha skett senast på 1920-talet och att båda därför haft numret 413, men vid olika tidpunkter.

En av stugorna såldes 1960, vilken? 413 finns fortfarande kvar i privat ägo. Om 413a fanns kvar i början av 1960-talet låg den i vägen för den nya dubbelspåret med tunnlar genom Storängsberget och Brandberget och måste ha tagits bort senast i samband med bygget av detta.

Kilometertal

171,906

Nummer

413a

Socken

Kvillinge

Ändringsförslag till objektet Dvardala

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: pv1Poå