Leråkra–Flädie

Bandel 630:1
 
Till Teckomatorp
283,595
Flädie
 
Till Arlöv
 
Till Bjärred
7,3
Leråkra
 
Till Lund Central

Län

Skåne

Spårvidd

1435