Lämna ändringsförslag

Lenbergsvik

Banvaktsstuga, riven 2014
(Finspång)–(Kimstad)–Norrköping Ö
995 Lenbergsvik okänt år. Bild från Sveriges Järnvägsmuseum. Foto: Okänd.
Lenbergsviks banvaktsstuga och hållplats. Bilden är från tiden 1927 - 1944. Redan då användes här elektrisk stoppsignal i stället för de vanligare vridbara stopptavlorna, s.k. plåtstinsar. På sidospåret lastades kalk ut från närbelägna Glans kalkbruk. Foto: Okänd.
Lenbergsviks banvaktsstuga och hållplats. Observera att sidospåret är rivet. Fotot är från 1950- eller början av 1960-talet. Foto: Okänd.
995 Lenbergsvik ligger kvar med sitt fina läge vid sjön Glan. Bilden från den 12 juni 2008. Foto: Jöran Johansson.

Stugan var 2008 fortfarande i Banverkets ägo och rivningshotad. Hyresgästen hade underrättats om att hon borde söka annat boende då stugan skulle bort. Att hon bott där hela sitt liv, att hennes farfar varit banvakt på platsen och stugan funnits i familjen i flera generationer, togs ingen hänsyn till. Inte heller ansågs det värt att beakta att det bott människor där i 130 år medan trafiken var mycket tätare och tågen snabbare än i dag. Numera trafikeras banan endast av ett tiotal långsamma godståg per vecka. Det var enligt Banverket (senare Trafikverket) alldeles för farligt att ha stugan kvar. Protester från antikvariskt sakkunniga, vädjanden från hyresgästen och massmedial uppmärksamhet om det onödiga och obegripliga beslutet hade ingen inverkan på verkets beslutsfattare. Mänsklig omtänksamhet är inte Trafikverkets bästa gren och beslutet verkställdes med den brist på hänsyn som är kännetecknande för myndigheten.

2014-02-17 rapporteras på Järnvägshistoriskt forum att stugan rivits, av allt att döma rätt nyligen.

Kilometertal

69,492

Nummer

995

Socken

Vånga

Kommun

Norrköping

Län

Östergötland

Ändringsförslag till objektet Lenbergsvik

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: 8sBcaM