Lämna ändringsförslag

Hundsjö

Banvaktsstuga, riven efter 1968
(Boden)–Morjärv
303B-304F Hundsjö på spårplan ur försäljningshandlingarna 1935.

2 r.o.k. + 1 r.o.k.

Sedan anbud ingetts om köp av stugan angav distriktschefen (V distriktet) i skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen i mars 1935:

"För närvarande äro båda lägenheterna [...] outhyrda, banförmanslägenheten från den 1 maj 1933 samt banmästarelägenheten från den 1 juli 1934, då banmästarebefattningen vid Hundsjö indrogs i samband med minskning av antalet banmästareavdelningar å 20 bansektionen. För framtiden torde det bliva svårt att erhålla stadigvarande hyresgäst till dess båda lägenheter. Hyran för desamma är f.n. fastställd till sammanlagt 672 kronor per år..

Stugan var i ordinärt skick.

Då stugan inte ansågs behövas i framtiden för statens järnvägar och något högre anbud inte var att förvänta tillstyrktes en försäljning.

Stugan och markområdet såldes till J. Ragnar Bergenfall, Lansjärv för 6000 kr.

Kilometertal

1160,803

Nummer

303B-304F

Socken

Överluleå

Kommun

Boden

Län

Norrbotten

Ändringsförslag till objektet Hundsjö

Namn
Objekttyp
Status
Kilometertal
Signaturer
Nummer
Socken
Kommun
Län
Byggd
Såld
Koordinater RT 90
Text
Banvakter
Meddelande /
Övriga ändringsförslag
Namn*
E-postadress*
Telefon*
Skriv följande bokstäver i omvänd ordning: uiRFeQ