Axvall–Stenstorp

Bandel 436

Län

Västra Götaland

Spårvidd

891

Ursprunglig ägare

Enskild

Öppnad

1874